De groenwerken bestaan uit een wijd facet van groenzorg: onderhoud van plantsoenen (hakken, spitten), gras maaien, kanten afsteken op verscheidene grasvelden, snoeien van hagen en struiken, verwijderen van zwerfafval.

De doelgroep bestaat uit arbeiders die langer dan 5 jaar werkloos én laaggeschoold zijn. Door het afwisselende werk in de groenzorg trachten we hen opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt door middel van het observeren, opvolgen en bijsturen van hun arbeidsattitudes. Onze arbeiders worden ondersteund door vakbekwame monitoren die de dagelijkse begeleiding van onze arbeiders verzekert. Verder beschikken we over een uitgebreid machinepark om de arbeidsintensiviteit te ondersteunen en trachten we te streven naar een structurele organisatie door onze werken zo nauwkeurig mogelijk te plannen. Onze sterktes zijn een vlotte, flexibele dienstverlening met de nadruk op service en een budgetberekening op maat van de klant.

Vraag hier uw offerte of extra informatie

Dienst