hoofdeing herselt

MISSIE 

IMSIR is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en OCMW’s van Boom, Hemiksem, Niel en Rumst. We vervullen onze maatschappelijke opdracht door het aanbieden van een brede waaier aan welzijnsinitiatieven. Via advies en ondersteuning willen we het welzijn en welbevinden van de inwoners verhogen. IMSIR wil door het aanbieden van diverse thuiszorgdiensten alle inwoners de kans geven om zo lang mogelijk op een kwalitatieve manier thuis te blijven wonen. Onze sociale, psychosociale en juridische dienstverlening beantwoordt aan materiële, juridische en persoonlijke noden. Tenslotte streeft IMSIR ernaar om opleidingen, begeleidingen en volwaardige jobs binnen de sociale economie te creëren voor iedereen die nood heeft aan extra en intensievere ondersteuning, zonder enige vorm van discriminatie.

 CONTACTEER

Secretariaat : Tel.: 03/8805800

Idriss Ibnou-Cheikh – Directie

Veerle Van Looveren
Financiële  Dienst/Boekhouding