hoofdeing herselt

MINDER MOBIELEN CENTRALE RUPELSTREEK 

Wie?

De Minder Mobielen Centrale zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen vervoerd kunnen worden. Meestal gaat het om bejaarden, gehandicapten, zieken en mensen in een sociale noodsituatie. Ze worden door vrijwillige chauffeurs naar de gevraagde bestemming gebracht. Enkel leden kunnen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.

Doelgroep

De voorwaarden om lid te kunnen worden, zijn dat de aanvrager geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, geen beroep kan doen op familie of kennissen. Het gebruik van de Minder Mobielen Centrale is voorbehouden voor mensen met een maandelijks maximaal netto inkomen van 2x het leefloon (index 01.09.2017)

  • samenwonenden: max. 2380,54 euro/maand.
  • alleenstaanden: max. 1785,40 euro/maand.

Hoe reserveren?

Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks via telefoon 03 880 81 25 of via mail 
mmc@swimsir.be  Het reserveren van een rit gebeurt minimaal 2 werkdagen (liefst één week) en maximum 1 maand vooraf.

De dispatching is alle werkdagen bereikbaar:

  • Maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur

Wat betaalt de gebruiker?

De gebruiker betaalt 10 euro lidgeld per jaar. Voor samenwonenden die allebei lid wensen te worden, bedraagt het lidgeld 15 euro.

Een jaar loopt steeds van 1 januari tot 31 december. Als de aanvrager na 1 juli lid wenst te worden dan betaalt hij 5 euro lidgeld of 7,5 euro voor samenwonenden.

Voor elke rit betaalt de gebruiker aan de chauffeur een vergoeding van 0,34 euro per gereden kilometer en met een minimum bedrag van 3,40 euro (10 kilometer) per gereden rit.

De gebruiker betaalt de verplaatsing vanaf de woning van de chauffeur tot bij de gebruiker thuis, de hele verplaatsing terug tot bij de chauffeur.

Een gereserveerde rit kan kosteloos geannuleerd worden tijdens uren van de dispatching en dit tot 1 werkdag voor de rit. Bij annulatie op de dag wordt er 3 euro administratiekost aangerekend. Indien u ter plaatste of niet annuleert dan betaalt u de hele verplaatsing van de chauffeur. De centrale stuurt maandelijks een factuur met een duidelijk overzicht van de kosten.

Minder Mobielen Centrale Rupelstreek
Tunnelweg 1 bus 2
2845 Niel
Tel.: 03 880 81 25 of via mail mmc@swimsir.be

 

 CONTACTEER

VACATURES

ROLKAR RIVIERENLAND ZOEKT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS

MINDER MOBIELEN CENTRALE ZOEKT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS

 

contacteer Nathalie De Wachter op het nummer 03 880 81 26
of via e-mail nathalie.dewachter@swimsir.be

 

 

SW IMSIR
Tunnelweg 1 bus 2
2845  NIEL

NIEUWE TEL.MMC: 03/880.81.25
Fax : 03/880.81.29 
mail mmc@swimsir.be